Korfu védőszentje, Szent Szpiridon

Szent Szpiridon templom

Szent Szpiridon templom

A sziget legnagyobb híressége kétségtelenül Szent Szpiridon, aki számtalanszor védte meg a sziget lakosait, akik gyakran látogatnak el a fővárosban, Kerkyrában található templomába, hogy hálát adjanak neki, és imádkozzanak hozzá.

Szpiridon Cipruson született, falusi pásztorból vált szerzetessé. Hite és csodatévő képessége tette híressé. Részt vett a Nikeai Zsinaton, majd amikor Kr. után 350-ben elhunyt, a földi maradványait Konstantinápolyba szállították és őrizték. A 15. században a minden feldúló török csapatok elől egy öszvér hátára kötözött szalmazsákban csempészték ki Konstantinápolyból. 1460-ban érkezett Korfu szigetére, ahol már a kezdetektől hatalmas kultusza volt. A legendák arról szólnak, hogy Szent Szpiridon többször megmentette a sziget lakóit különböző bajoktól, éhínségtől, pestis járványtól, és a török megszállástól. Utóbbi eset 1716-ban történt a török ostrom idején. A csata egyik sorsdöntő pillanatában Szpiridon megjelent az erőd ormán szerzetesi csuhában, egyik kezében kereszttel másikban égő gyertyával, az égbolton villámok cikáztak, a törökök pedig úgy megrémültek a látványtól, hogy elmenekültek és soha többé nem tértek vissza Korfura. Ennek emlékére augusztus 11-én látványos körmenetet tartanak. Előző este pedig a Varkarola nyűgözi le minden évben a helyieket és a turistákat egyaránt. Sötétedés után kivilágított, díszes csónakok, és kishajók vonulnak fel a Régi erőd mellett húzódó Garitsa-öbölben, majd pompás tűzijáték következik. Körmenetet rendeznek még Szpiridon tiszteletére Virágvasárnap az 1629-es pestisjárványtól való megmenekülés emlékére, és Nagyszombaton, mely a legrégebbi körmenet. 1533-ban vezették be, amikor a Szent az éhínségtől mentette meg a szigetet.

Templomát 1589-ben építették, tornyát már messziről látni. A bejáratánál sok-sok szál gyertya ég, melyeket a hívek és több száz turista gyújt nap nap után. A templomba lépve (hölgyeknek fedett váll, hosszabb szoknya vagy nadrág, uraknak minimum bermuda viselete elvárt) szemünk rögtön a mennyezetre téved, amely 17 részre tagolt. A képek a Szent életének jeleneteit illetve az evangélisták cselekedeteit mutatják be. Az ikonosztáz a 19. században készült pároszi márványból. A Szent koporsója keményfából ezüstborítással készült, rajta 12 kis zománcképpel. A koporsót időnként felnyitják, és ilyenkor ne lepődjünk meg, hogy a hívek meg is csókolják a szent papucsát, hiszen sokan hisznek még ma is benne. Szinte minden második fiú a Szpírosz nevet viseli a szigeten. A görög túlnyomó része napjainkban is gyakorolja vallását. A lakosság kb. 95 %-a görög ortodox vallású, melyet Magyarországon görög-keleti vallásúnak is szoktak fordítani, de nem azonosak a görög katolikussal.