Régészeti szenzáció

A thesszaloniki Arisztotelész Egyetemen jelentették be, hogy a sztageirai ásatási területen folytatott 20 éve tartó feltárások fantasztikus eredményt hoztak. Megtaláltak a híres görög filozófus, Arisztotelész 2400 éves sírját.

Arisztotelész i.e. 384-ben a közép-makedóniai Sztageirában született, és i.e. 322-ben Khalkiszban halt meg. Ezért sokáig azt hitték, hogy itt is temették el.

Arisztotelész

Arisztotelész, Platon tanítványa volt. Tudományos kutatásaiban – bár teljesen nem tudott elszakadni Platon filozófiai idealizmusától – visszatért a valóság tapasztalati úton történt megismeréséhez. Legfontosabb munkája a logika alapjainak, a gondolkodás tudományának kidolgozása volt. Számos tudomány területén alkotott maradandót, ezért is tartják a nyugati kultúra egyik legnagyobb hatású gondolkodójának. A történelemkönyvekben mindig megemlítik, hogy Nagy Sándor nevelője is volt. Az egykori sztageirai agora helyén feltárt kupolasír mellett agyagedényeket is találtak, valamint 50 darab pénzérmét Nagy Sándor korából.